Find din region   Kontakt  
<
IFS - Sådan bliver du medlem
23.11.2018

Bliv selv medlem af IFS - og få del i alle oplevelserne. IFS har i dag foreninger i 43 kommuner, men der er altid plads til flere.

DAI giver gerne en hånd ved start af nye foreninger, du kan kontakte en af vores idrætskonsulenter her.

For at blive medlem skal foreningen udfylde nedenstående skema og sende til den region, som foreningen hører under. Adresserne står på skemaet:

* Folder - Sådan bliver I medlem ?
* Optagelsesskema - Ordinær forening


Bliv ekstraordinært medlem

I DAI har foreninger også mulighed for at blive optaget som ekstraordinære medlemmer. De foreninger der har denne mulighed, er normalt institutioner, væresteder, m.m. som ikke har en forening, med egen bestyrelse og vedtægter. Kontingent for ekstraordinære foreninger er ligeledes 600 kr. om året.

For at blive medlem skal foreningen udfylde nedenstående skema og sende til DAI’s forbundskontor i Brøndby. Adressen står på skemaet:

* Optagelsesskema - Ekstraordinær Senior medlem
* Optagelsesskema - Ekstraordinær IFS medlem


Hjælp til udfyldelse

Der er nogle krav til foreningen som skal være opfyldt, inden den kan blive medlem af DAI og efterfølgende bliver godkendt af Danmarks Idrætsforbund:

Eksisterende foreninger:

- DAI standardskema for optagelse af nye foreninger udfyldes med foreningens navn, postmodtager, m.v.

- Bagsiden udfyldes med foreningens bestyrelse, deres hverv, adresse, tlf. m.v. (Skema kan hentes her: Optagelsesskema - Ordinær forening

- Herefter fremsendes dette skema samt klubbens vedtægter til godkendelse i den lokale region.

Etablering af en ny forening:

- Foreningen skal stiftes ved, at der indkaldes til en stiftende generalforsamling.

- Her vælges en bestyrelse, vedtægter godkendes m.v. ( Standardvedtægter kan hentes her:
DAI Standardvedtægter 
eller kontakt en af vores konsulenter, som kan give råd og vejledning om oprettelse af en ny forening)

- Foreningen er herefter klar til at blive optaget i DAI. For at blive godkendt som ordinært medlem af DAI og Danmarks Idrætsforbund som forening, er der nogle krav til foreningens vedtægter, som skal være overholdt:

- Foreningen skal have et idrætsligt formål.

- Der skal være mulighed for, at foreningen kan optage enhver person, der anerkender foreningens love og bestemmelser.

- Der skal afholdes generalforsamling, hvor medlemmerne har mulighed for at komme til orde og få medindflydelse på valg til bestyrelse m.v.

- Foreningens bestyrelse skal bestå af mindst tre personer. Normalt en formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.

- Medlemmerne betaler kontingent.

    
  
17.09.2019 Møde forbundsledelsen og personale
19.09.2019 Møde - Regionsledelsen
24.09.2019 Krolf Komsammen for klubber i Brønderslev Kommune
28.09.2019 DM Krolf 2019
28.09.2019 DM Krolf 2019
04.10.2019 DIF Budgetmøde
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: