Find din region   Kontakt  
<
Generelt - Arbejdsprogram for DAI - 2014-17
02.12.2014

Arbejdsprogram for Dansk Arbejder Idrætsforbund 2014 - 2017

DAI prioriterer idræt, der gør en forskel i den danske idrætsverden

DAI udbyder landsdækkende og regionale idrætstilbud, som giver medlemsforeningerne et tilhørsforhold til DAI

 • Understøtte stævne- og turneringsformer til gavn for medlemsforeningerne
 • Videreudvikle vores idrætstilbud i samarbejde med medlemsforeningerne
 • Satse på nye aktiviteter målrettet ungdom og arbejde på at få ungdommen med i eksisterende aktiviteter
 • Udvikle og udbyde tilbud om uddannelse af ledere, trænere, dommere og udøvere

DAI organiserer som tværidrætsligt forbund i Danmarks Idrætsforbund idrætstilbud, der sikrer medlemmerne en livslang aktiv idrætsudvikling

 • Arbejde for, at DAI består af en bred vifte af idrætsaktiviteter med en solid selvbærende frivillig lederskare, og som er forankret i medlemsforeninger
 • Være opmærksom på tendenser i tiden, sådan at nye aktivitetsområder kan være med til at sikre livslang idræt i DAI
 • Indgå relevante partnerskaber med foreninger, kommuner, Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og andre interesserede organisationer om livslange idrætsforløb

DAI er fremsynet i udviklingen af turnerings-, stævne-, trænings- og organisationsformer i Danmark

 • Udvikle og gennemføre turneringer og stævner tilpasset nuværende og nye medlemmer
 • Udvikle vores interne struktur så den bliver mere fleksibel og omstillingsparat til gavn for det lokale frivillige engagement

DAI skal være et godt og sjovt sted at være frivillig leder

 • Satse på øget brug af lederuddannelser på alle niveauer i organisationen
 • Være opmærksom på rekruttering, fastholdelse og udvikling af nye ledere, med det formål at sikre den frivillige indsats
 • Udvikle klare arbejdsgange, der gør det lettere at være og blive frivillig leder
 • Som arbejdsplads sikre godt samspil mellem frivillige ledere og medarbejdere

 

DAI er bevidst om vores sociale ansvar og sætter fokus på de sundhedsmæssige, mentale og sociale aspekter i idrætten. DAI udvikler og forankrer idræt for grupper med særlige behov med tilbud om træning i idrætsforeninger

 • Have fokus på at forankre centrale initiativer i nuværende medlemsforeninger
 • Iværksætte idræt og træning for grupper med særlige behov; herunder begyndere, borgere med psykiske vanskeligheder og fysisk svage ældre med henblik på at forankre initiativerne som idrætsforeninger
 • Indgå i relevante samarbejder med kommuner og organisationer i og uden for idrættens verden

DAI synliggører og sikrer et bredt udbud af internationale aktiviteter og oplevelser til medlemsforeningerne

 • Fastholde engagementet i det internationale arbejder – og amatøridrætsforbund CSIT
 • Påvirke CSIT, så flere af vores idrætter kommer på programmet
 • Søge samarbejde med andre idrætsorganisationer om internationale muligheder

DAI er kendt som et visionært forbund, der skaber idrætstilbud med kvalitet og samvær i ”En verden af gode oplevelser”

 

Vedtaget på DAI’s kongres 15. november 2014

    
  
17.09.2019 Møde forbundsledelsen og personale
19.09.2019 Møde - Regionsledelsen
24.09.2019 Krolf Komsammen for klubber i Brønderslev Kommune
28.09.2019 DM Krolf 2019
28.09.2019 DM Krolf 2019
04.10.2019 DIF Budgetmøde
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: