Find din region   Kontakt  
Kursusinformation
Udskriv beskrivelsen
Fysisk Aktivitetskonsulent uddannelse Januar 2019 (Tilm. frist 1. december)
Kursusbeskrivelse :
Flere end 350 kursister har allerede gennemført Dansk Arbejder Idrætsforbunds uddannelse til Fysisk Aktivitetskonsulent.
Kursets formål er at sikre, at der findes fagligt velkvalificerede konsulenter, som med udgangspunkt i et stærkt bagland kan facilitere implementeringen af fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger. FAK – uddannelsen har fokus på udvikling af personlige og faglige kompetencer, som gør deltagerne i stand til at sikre fundamentet for de kulturforandringer der følger med, når fysisk aktivitet og idræt skal være en seriøs medspiller og den foretrukne aktivitet, i social- og behandlingspsykiatrien.

Udbytte
Deltagerne bliver i stand til at facilitere kultur- og organisationsændringer, så idræt og fysisk aktivitet kan blive en naturlig og prioriteret del i både den regionale og kommunale psykiatri samt efter udskrivelse, hvor borgeren kan fortsætte den fysiske aktivitet i den frivillige idræt.

Målgruppe
Medarbejdere og idrætskoordinatorer som arbejder i den kommunale eller regionale psykiatri (faggrupper som ergo-og fysioterapeuter, idrætspædagoger, plejer, sygeplejersker,  SOSU-assistenter etc.)

Undervisere
Nikolai Nordsborg, Cand. Scient. Ph.D. Idræt - med ansvar for undervisningsteknik og kvalitetssikring, samt præsentation af fysiske test.
Fysisk aktivitetskonsulent - med ansvar for kobling til psykiatrien
Lisbeth Crafack, Master i Idræt og Velfærd, idræt- og udviklingskonsulent i Dansk Arbejder Idrætsforbund, DAI, med ansvar for introduktion til idræt og fysisk aktivitet, herunder undervisning i inkluderende idrætsaktiviteter, kreative bevægelse,  justering og tilpasning af hverdagsmotion mv. Introduktion til foreningslivet – idrætsfaglige netværk samt info om Idræt for sindet idrætsforeninger.
Desuden vil kursisterne møde forskellige gæsteforlæser, som er specialister på hver deres felt. På kurset vil du også møde borgere, med bruger baggrund, som fortæller hvilken forskel idræt og fysisk aktivitet har betydet for dem i deres recovery proces, heraf har flere taget instruktøruddannelser og er nu underviser i foreningen – ofte i en peer to peer relation.
Kursusindhold
Kursisten skal for at bestå uddannelsen, forestå efteruddannelse/undervisning af kollager, så bevæg-else bliver en del af kulturen på afdelingen og et bevidst valg, som et led i behandlingen.

Erfaringer med implementering af mere fysisk aktivitet i hverdagen
Kursisterne vil opnå kendskab til implementeringsprojekter fra andre dele af landet. Der vil blive lagt vægt på erfaringer fra områder nært beslægtet med kursisternes eget miljø. Der vil blive lagt særlig vægt på de af Sundhedsstyrelsen evaluerede modelprojekter.

Procesorienteret tilgang til forandringsledelse er en af kursets hjørnesten
Kursisterne undervises i at anvende simple redskaber, der skal sikre at de kan forestå en proces, hvor procesdeltagerne selv udvikler konceptet for mere fysisk aktivitet i hverdagen, ligesom kursisten vil opleve fysisk aktivitet og idræt på egen krop. Samt hvordan idræt og fysisk aktivitet kan justeres og tilpasses den aktuelle ramme, målgruppe samt situation. På dette kursus er det en hjørnesten i tilgan-gen til lokale forandringer, at forandringerne drives af personalet på det sted, hvor kulturforandringen skal ske.

Afdækning af muligheder og begrænsninger
Kursisterne opnår kompetencer til at kunne se anderledes på brug af egne ressourcer, ressourcer på afdelingen og afdelingens fysiske rum. Tilbagevendende temaer er gående møder; brug af f.eks. op-holdsrum til fysisk aktivitet; indbygning af fysisk aktivitet i dags-, eftermiddags og aften programmer; samarbejde og mellem afdelinger; nye måder for samvær – gennem fx små turneringer, fælles idrætsdage, fælles oplevelser hvor kultur forenes med fysisk aktivitet  mv; herunder vigtigheden af at ledende medarbejdere, læger deltagelse, psykologer, embedsmænd mv. også deltager i den fysiske aktivitet.

Udarbejdelse af handleplaner
Kursisten opnår erfaring med hvilke elementer, der bør være i en handlingsplan, samt hvordan ansvarlighed overfor planens udførelse sikres, herunder pædagogik ved efter- og videreuddannelsesforløb for voksne. Kursisterne trænes i at indgå i åbne dialoger, stille åbne spørgsmål samt at udnytte den viden, der findes hos kollegaer, på arbejdsstedet,  hvor forandringen skal foregå.

Monitoreringsredskaber ved implementering af fysisk aktivitet
Kursisten opnår kendskab til forskellige måder at kvalitetssikre en forandringspro¬ces.

Muligheder for vidensopdatering
Kursisten opnår kompetence til at kunne opsøge relevant information i relation til det specifikke arbejdssted, hvor implementeringen gennemføres.
Tilmelding og afvikling
Du kan tilmelde dig eller dine medarbejdere til kurset i formularen herunder. Husk at notere, hvis der skal opkræves via EAN-faktura.
Kurset afvikles i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.
(ønskes overnatning kan dette bestilles separat hos receptionen i Idrættens Hus på tlf. 43262626) .

Tilmeldingsfrist er d. 1. december og der er max plads til 20 deltagere.

Deltagerpris – 4 undervisningsdage, undervisningsmaterialer samt forplejning.
Kr. 8.000 DAI-medlemspris for foreninger, kommuner, regioner og projekter mv.
kr. 11.000 for ikke medlemmer af DAI

TILBUD: Ved 3 eller flere kursister fra samme arbejdsplads er prisen 6500 kr pr. deltager.
Ønsker man at benytte dette tilbud skal tilmelding ske til jimmy@dai-sport.dk.

Undervisningsdage – 2019.
Den   15. januar kl. 9.00 – 16.00 - Den 16. januar kl. 9.00 – 15.00
Den 30. januar kl. 9.00 – 16.00 - Den 31. januar kl. 9.00 – 15.00

Programmet for kurset
Du kan se hvad de enkelte dage indeholder her på DAI’s hjemmeside på www.dai-sport.dk.

Kursusbevis
DAI udsteder et kursusbevis, når de 2x2 dage er gennemført tilfredsstillende, og når kursisten efterfølgende har indsendt dokumentation for gennemført implementering på den relevante arbejdsplads.
 
Startdato 15-01-2019 Slutdato 16-01-2019 Tilmeldingsfrist: 01-12-2018
Kursuspris (for medlemmer): 8.000,00
Kursuspris (for ekstraordinære medlemmer): 8.000,00
Kursuspris (for ikke-medlemmer):11.000,00
Øvrige oplysninger:
Tidspunkter: 09.00 - 15.00
Forudsætningskrav
Instruktør DAI Instruktør
Kursussted Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Kontaktperson Lisbeth Crafack, tlf. 20 45 91 69


Tryk her for at gå til tilmelding

24.11.2018 Senioridræt - 3 trin rabat om fødder
25.11.2018 Tur til Playitas
25.11.2018 Bowling - stævne 3
26.11.2018 Førstehjælpskursus for frivillige idrætsinstruktører (Frist 20. nov. )
27.11.2018 Møde i forbundsledelsen
03.12.2018 Fodboldmøde - region Hovedstaden
26.11.2018 Førstehjælpskursus for frivillige idrætsinstruktører (Frist 20. nov. )
15.01.2019 Fysisk Aktivitetskonsulent uddannelse Januar 2019 (Tilm. frist 1. december)
Navn:
E-mail: