Find din region   Kontakt  
Viser nyhed:
Undersøgelse af frafaldne medlemmer  
Offentliggjort: 25.10.2018
- HVILKE BARRIERER OPLEVER VOKSENMEDLEMMER FOR DERES FORENINGSAKTIVITET.
Dette er en undersøgelse af frafaldne voksenmedlemmer fra foreninger tilknyttet Badminton Danmark, Danmarks Bowling Forbund, Danmarks Cykle Union, Dansk Judo & Ju-Jitsu Union, Dansk Tennis Forbund og Dansk Triatlon Forbund. Formålet er at blive klogere på, hvorfor deres medlemmer stopper i foreningerne, og hvad der kan få dem til at starte igen.
Rapporten består udover et kort metodeafsnit af to hovedafsnit; et afsnit der beskriver og analyserer generelle og tværgående tendenser for frafald i idrætten, og et afsnit der indeholder selvstændige beskrivelser og analyser hvert enkel af de seks medvirkende specialforbund.
Undersøgelsen ligger i forlængelse af DIF’s politiske program, hvor det betones, at ”… 10 specialforbund skal have indgået udviklingsprojekter, der fokuserer på at rekruttere tidligere udøvere af den pågældende idræt.” DIF ønsker desuden, at ”DIF og specialforbundene opnår større kendskab til nuværende og potentielle medlemmers karakteristika, ønsker til idræt/motion samt barrierer for deltagelse. Det kan bidrage til, at foreningerne i højere grad tænker i specifikke målgrupper (inaktive, forældresegmentet, kvinder/mænd, alder, ny-eller senstarter etc.), samt i udviklingen af de eksisterende samt nye aktiviteter i foreningerne.” (DIF’s anbefalinger på voksenområdet)
Undersøgelsens fokus på reaktivering af frafaldne medlemmer støtter desuden op om DGI og DIF’s fælles vision Bevæg dig for livet, hvor reaktivering og aktivering af inaktive er vigtige elementer i at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.

  
28.08.2019 Seniorcamp 2019
28.08.2019 Årsmøde Dart
29.08.2019 CSIT ExCom
30.08.2019 Puljevinderfinalen Holdturnering
06.09.2019 DAI Beach Party 60+
07.09.2019 DAI Tennis - Landsstævne
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: